Skip to main content

Lid worden

Je kunt je aanmelden als lid door contact op te nemen met Ado of een van assistenttrainers. Je moet een inschrijfformulier invullen en een kopie van een legitimatiebewijs afgeven. Het inschrijfformulier kunt u ook zelf downloaden en inleveren bij een van de trainers.

Je dient akkoord te gaan met de huisregels van Fightclub-Rotterdam.

Ouders geven aan bereid te zijn tot ouderparticipatie.

Door het vervolgens zetten van een handtekening op het inschrijfformulier ben je lid van de club geworden. Het betekent ook dat je vanaf dat moment contributie moet gaan betalen. Wij verzoeken alle leden om voor de tiende dag van elke maand de contributie over te maken naar rekening nummer 46 58 045. Gaarne onder vermelding van voor- en achternaam en de periode omschrijving.

Reglement voor leden

Gedragsregels voor leden:

 • Het gebruik van doping en stimulerende middelen is verboden.
 • Er is respect voor onze partner (en zijn/haar niveau ).
 • We zijn altijd sportief ook al zijn andere dat niet.
 • Iedereen draagt tijdens de training voldoende beschermingsmaterialen om letsel en een kwetsuur te voorkomen.
 • Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportcomplex is niet toegestaan en zal direct leiden tot een verbod.
 • Discriminatie , schelden , grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties.
 • Vechten gebeurd alleen in de zaal of in de ring en nooit op straat. De technieken die je worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen. Je mag nooit je vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen.
 • Het is ten strengste verboden te roken in het gebouw.
 • We zijn zuinig op elkaars spullen en die van de accommodatie /sportschool/vereniging.
 • Je beschikt over een lichamelijke hygiëne zoals korte en schone nagels, frisse adem etc.
 • De sporter is verplicht zijn/haar gezondheidstoestand toe te lichten indien deze een risico is tijdens het sporten.
 • Je bent bij training minimaal 10 minuten voor aanvang aanwezig.
 • Sieraden , piercings e.d. die letselrisico opleveren voor de drager of anderen, worden verwijderd dan wel afgeplakt.
Reglement voor de ouder(s) en/of Verzorger(s) van het lid

Gedragsregels voor de ouder(s) en/of Verzorger(s) van het lid:

 • Is een goede supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen.
 • Zorgt ervoor dat zoon/ dochter op tijd aanwezig is voor een training, of een wedstrijd.
 • Ziet er op toe dat zoon / dochter zich op tijd afmeldt voor een training, of een wedstrijd.
 • Spreekt zoon/ dochter aan op eventueel wangedrag.